Planning

De woningen en appartementen in de tweede fase van Drie Hoefijzers zullen niet allemaal tegelijk gerealiseerd worden, maar in verschillende deelplannen. Zo zijn de appartementen Westpunt een apart deelplan en zal het eerste deelplan van de woningen bestaan uit circa 55 woningen in verschillende typen.

De planning is als volgt:

4e kwartaal 2018Start verkoop 55 woningen en 51 appartementen Westpunt
2e kwartaal 2019Start bouw woningen en appartementen
2020Oplevering woningen en appartementen Westpunt

De planning is aan wijzigingen onderhevig en kan tussentijds dus worden aangepast. Belangstellenden worden via digitale nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Mireille Liskamp
Verkoopmanager

06-26765880
Mireille.Liskamp@driehoefijzers.nl

Mireille Liskamp
Ligging van het project