Ondernemen - Commerciële ruimte

Behalve huizen en appartementen is er in Drie Hoefijzers ook ruimte opgenomen voor bedrijfsruimte en/of commerciële voorzieningen.

Aan de Stationslaan

Bij maximaal 10 woningen aan de Stationslaan is een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit mogelijk. Een beroeps- of bedrijfsactiviteit, niet zijnde prostitutie, waarvan de activiteiten in hoofdzaak niet-publieksaantrekkend zijn en die door een bewoner op kleine schaal in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie;

Ambachtelijke bedrijvigheid

Het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of herstellen en het installeren van goederen die verband houden met het ambacht dan wel bedrijvigheid welke qua schaal, uitstraling en hinder passend zijn in een gemengde omgeving;

Dienstverlening

Bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder zijn begrepen kapperszaak, schoonheidsinstituut, fotostudio, bank, postkantoor, reisbureau en naar aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen;

Kantoor

Kleinere eenheden ten behoeve van een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

Maatschappelijke voorzieningen

Voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid (medisch en paramedisch), cultuur, religie, verenigingsleven, onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen bedrijven of instellingen;

Ondergeschikte en ondersteunende horecavoorzieningen

Ten behoeve van eerder genoemde functies.

Impressie commerciele plint

Hendric

Hendric wordt een woongebouw met 73 vrije sectorhuur- en 51 koopappartementen, circa 483 m2 commerciële ruimte en parkeervoorzieningen.

Het gebouw bestaat uit 6 tot maximaal 9 lagen.

Op de begane grond, prominent aan de Stationslaan, bevindt zich een commerciële unit van circa 483 m2. De commerciële unit is in zijn geheel of in vijf kleinere units van respectievelijk 109 m2, 102 m2, 93 m2, 99 m2 en 80 m2 GBO beschikbaar.

De commerciële units vormen de plint aan de Stationslaan en hebben een bruto-hoogte van 4,5 m (netto circa 4,2 m).

Onder het gebouw wordt een parkeergarage voor bewoners en bezoekers gerealiseerd met circa 190 parkeerplaatsen.

La Baronesse

Op de begane grond is een kleinschalig horecapunt voorzien ten behoeve van daghoreca.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Mireille Liskamp
Verkoopmanager

06-26765880
Mireille.Liskamp@driehoefijzers.nl

Mireille Liskamp

Van de Water Makelaardij
Van de Water Makelaardij Breda
Keizerstraat 91
4811 HL BREDA
076 524 24 00
nieuwbouw@vandewatergroep.nl

Van de Water Makelaardij
Ligging van het project