Nieuwsbrief 7, maart 2017

Geplaatst op 29-03-2017

De komende jaren wordt het voormalige terrein van bierbrouwerij de Drie Hoefijzers getransformeerd tot een woonlocatie. De eerste fase is geheel opgeleverd en bewoond. De tweede fase is in ontwikkeling. Door middel van nieuwsbrieven houden we je hierover op de hoogte. Eerdere nieuwsbrieven zijn terug te lezen op www.driehoefijzers.nl/tijdlijn

Preview uitgesteld
Ontwerp Stationslaan
Appartementen in de Westpunt
Stand van zaken en aangepaste planning
Bewust Nieuwbouw


Voor Drie Hoefijzers worden alle woningen, dus zowel de Stationslaan als de twee hofjes én de volledige Zuidrand ineens ontworpen door 6 verschillende architecten. Dit zijn in totaal 109 woningen. Gezien de enorme variatie in typen, hoogten en gevels hebben we hier meer tijd voor nodig dan gedacht. En dan komt er natuurlijk ook nog een prachtig appartementengebouw op de Westpunt en een wat kleiner puntgebouw tussen de woningen en de Westpunt.

Preview uitgesteld
In onze laatste nieuwsbrief kondigden wij aan begin dit jaar een preview te willen geven van de eerste woningen. Deze preview stellen we uit totdat de woningontwerpen verder uitgewerkt zijn en we ook goedkeuring van de gemeente hebben. De preview is nu gepland in juni.Je ontvangt dan een link naar een digitaal magazine waarin een voorproefje van de verschillende woningen gegeven wordt. Eerder was er sprake van dat een deel van de woningen in de huur zou worden aangeboden. Het is nu zeker dat er alleen koopwoningen aangeboden zullen worden.

De eerste fase zal circa 55 koopwoningen tellen. Het aanbod hiervan is als volgt:

18 herenhuizen met drie woonlagen aan de Stationslaan
22 traditionele rij- en hoekwoningen in een hofje
15 rij -en hoekwoningen aan de zuidrand.


Ontwerp Stationslaan
Voor de Stationslaan hebben de architecten hun aangepaste ontwerpen gepresenteerd. Onder leiding van de supervisor is gepuzzeld naar een optimale verdeling van deze woningen van drie -en vier bouwlagen. Op de vergadertafels werd het toekomstige beeld van de Stationslaan vorm gegeven. Hieronder het voorlopige resultaat dat de komende tijd verder uitgewerkt wordt.

Gevelaanzicht, maart 2017

Gevelaanzicht, maart 2017

Gevelaanzicht, november 2016

vogelvlucht schets

Appartementen in de Westpunt
Op de Westpunt van Drie Hoefijzers, tegenover de oude Faam, komt een appartementengebouw in 5 tot 9 verdiepingen. Hierin komen circa 128 appartementen waarvan circa 76 appartementen voor de vrije sector huur bestemd zijn. Deze driekamer-huurappartementen komen aan de Terheijdenstraat en zuid-/spoorzijde van het plan en hebben allen een privébalkon. De gesprekken met een belegger/toekomstige verhuurder voor deze appartementen zijn in een vergevorderd stadium. Verhuur hiervan zal nog enige tijd op zich laten wachten en zal pas enkele maanden voor oplevering van start gaan. Gegevens over verhuur en hoe je in aanmerking komt zal te zijner tijd in de nieuwsbrief en op de website vermeldt worden.

In het appartementengebouw komen ook 51 twee- en driekamerappartementen te koop. De woonoppervlakte van de appartementen varieert van circa 60 m2 tot 124 m2, met daarnaast nog een mooie buitenruimte. Onder het gebouw komt parkeergelegenheid voor de bewoners. Het parkeerdek wordt ingericht tot een groen hof.

Stand van zaken en aangepaste planning
Eind vorig jaar is het bestemmingsplan ter visie gelegd. Helaas is er gedurende de beroepstermijn een bezwaar ingediend. In de planologische procedure lopen we hierdoor enige vertraging op.

De planning voor de woningen wordt nu als volgt:

2017 voor de zomervakantie een preview van de eerste fase
2017 4e kwartaal start verkoop 55 woningen
2017 4e kwartaal start verkoop 51 appartementen Westpunt
2018 1e kwartaal start bouw woningen en appartementen


Vooruitlopend op bouwrijp maken van de locatie worden binnenkort de bomen aan de Terheijdenstraat al afgezaagd. De bomen bij de Vuchtstraat zullen worden gerooid. Hiervoor is vergunning verleend.

Bewust nieuwbouw
Via onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte over de ontwikkeling van Drie Hoefijzers. Maar ongetwijfeld heb je ook meer algemene vragen over nieuwbouw. Bijvoorbeeld over financiering, energiemaatregelen en (koop)contracten. Antwoorden op dit soort vragen kun jevinden bij Bewust Nieuwbouw. Bewust Nieuwbouw is een initiatief van projectontwikkelaars, beleggers, bouwers en woningcorporaties en heeft als doelzo goed mogelijk te informeren over nieuwbouw.
 
bewustnieuwbouw


Contact
Met nieuwsbrieven en via de website wordt je op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van fase 2. Mocht je tussendoor vragen hebben over het project Drie Hoefijzers dan kun je contact opnemen met Mireille Liskamp, verkoopmanager AM, via Mireille.liskamp@driehoefijzers.nl.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je staat ingeschreven als belangstellende voor Drie Hoefijzers.

“Drie Hoefijzers, Leven met een lach”

Contactpersonen Drie Hoefijzers

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.
Makelaar

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.