Nieuwsbrief 6, november 2016

Geplaatst op 15-11-2016

De komende jaren wordt het voormalige terrein van bierbrouwerij de Drie Hoefijzers getransformeerd tot een woonlocatie. De eerste fase is geheel opgeleverd en bewoond. De tweede fase is in ontwikkeling. Door middel van nieuwsbrieven houden we je hierover op de hoogte. Eerdere nieuwsbrieven zijn terug te lezen op www.driehoefijzers.nl/tijdlijn

Terugkoppeling enquête
De gevels en de architect
Woningtypen
Voorkeursplattegronden
En nu verder
Luchtfoto ViaBreda
Van schets tot ontwerp
Een belangrijke stap is gezet!
Boek Breda Spoort
Stationslaan
Een grote groene kat
Contact


Terugkoppeling enquête
In de zomer hebben we in een vragenlijst de voorkeur gevraagd naar de verschillende ontwerpen en voorkeursplattegronden. Wij zijn blij met de grote belangstelling voor het project en dat zoveel mensen enthousiast hebben deelgenomen aan deze enquête.

De gevels en de architect
De ontwerpen komen van zes architectenbureaus. Om de naam van de architect geen rol in de keuze te laten spelen, hebben we deze in de vragenlijst niet vermeld. Hieronder nog eens de voorgestelde ontwerpen, nu met de naam van de architect.

Gevelaanzicht, november 2016

Uit de enquête bleek dat de klassieke herenhuizen met kap kunnen rekenen op de meeste bijval. Vooral de woning met donkere kap uit stijl 6 heeft duidelijk de voorkeur. Deze stijl wordt gewaardeerd om de klassieke en statige uitstraling. Stijl 2 en 3 stonden eindigden bij de enquête op plaats 2 en 3. Stijl 5 was bij de duurdere woningen wat populairder.

Woningtypen
De meeste voorkeur gaat uit naar de reguliere eengezinswoningen in twee bouwlagen met een kap. Gezien de voorwaarden in het bestemmingsplan kunnen deze woningen echter niet aan de Stationslaan gerealiseerd worden. In de twee hofjes en aan de zuidrand zal dit woningtype wel komen.

De voorkeur voor een woning van vier verdiepingen, eventueel met wonen op de eerste verdieping, is beperkt. Dit type woning zal dus minder vaak worden aangeboden.

Om aan de vraag naar een voor een groter publiek betaalbaar woningtype te voldoen, zullen er enkele beneden-en bovenwoningen aan de Stationslaan komen. De indeling van deze woningen zal anders zijn dan getoond in de enquête, waarbij boven werd uitgegaan van maisonettes aan een korte galerij. Het worden traditionele beneden- en bovenwoningen van elk 2 woonlagen: een benedenwoning met wonen op de begane grond en slapen op de 1e verdieping, en een bovenwoning met entree-hal beneden, wonen op de 2² en slapen op de 3² verdieping. Elke woning heeft dan een eigen voordeur aan de Stationslaan met een eigen trapopgang.

Voorkeursplattegronden
In de enquête zijn per woningtype verschillende plattegronden voorgesteld. Op basis van de response zijn de voorkeursplattegronden bepaald en deze worden nu aangepast naar de situatie voor Drie Hoefijzers.

Voor de reguliere eengezinswoningen gaat de voorkeur uit naar een woning met badkamer aan de buitengevel en 3 slaapkamers. Dit geldt ook voor de bredere eengezinswoningen, waar men naast de badkamer de voorkeur heeft uitgesproken voor een separaat toilet.

Bij de plaatsing van de keuken gaat over het algemeen de voorkeur uit naar een aanrecht onder het raam in de voorgevel. De voorgestelde gevelontwerpen gingen op die plek veelal uit van een raam tot de grond. Enkele gevelontwerpen zullen dus worden aangepast.

En nu verder
De uitkomsten uit de enquête worden gebruikt om tot een optimale verdeling van woningtypen te komen. De architecten hebben inmiddels woningtypen toegewezen gekregen, zodat zij hun ontwerp op het woningtype kunnen aanpassen. Afhankelijk van het aantal keer dat een woningtype in het plan voorkomt, zal deze door één of meer architecten worden uitgewerkt. Een reguliere eengezinswoning van drie verdiepingen heeft dan wel dezelfde plattegrond, maar in drie verschillende gevels.

Deze diversiteit voor de woningtypen is vooral van toepassing voor de Stationslaan. Gefaseerd zullen er aan de Stationslaan in totaal circa 43 woningen komen, in 8 verschillende typen en met 12 gevelontwerpen. De diversiteit komt tot uiting in de afbeelding met doorsneden van alle typen en het kleuroverzicht van woningtypen aan de Stationslaan.

Doorsnede woningen

Verkaveling

De hofjes en de zuidrand bij het spoor zullen een rustiger en eenduidiger uitstraling krijgen.

De komende tijd worden deze plannen verder afgestemd met de gemeente Breda en worden er afspraken gemaakt over het gebruik van kleuren en materialen.

Van schets tot ontwerp
Er worden regelmatig vragen gesteld over de plattegronden, planning en makelaars. De beschikbare antwoorden kunt u vinden bij veelgestelde vragen op onze website. Omdat we nog niet op alle vragen een eenduidig antwoord hebben, willen we u graag laten weten hoe de ontwikkeling van de woningen tot stand komt.

Waar zijn we op het moment mee bezig? Kenmerkend voor Drie Hoefijzers fase 2 is dat het om veel unieke woningen gaat, hetgeen veel afstemming en tijd vergt. Dat geldt ook voor de procedures die we moeten doorlopen om het plan te kunnen realiseren.
We gaan nu de voorgestelde ontwerpen per woning verder uitwerken met de architecten, de technisch adviseurs, de gemeente en de aannemer. Een belangrijk onderdeel daarbij wordt gevormd door de toekomstbestendigheid van de woningen, vaak aangeduid met de term duurzaamheid. AM wil daarbij aansluiten bij de ambities van de Gemeente Breda en alvast voorsorteren op het veranderende overheidsbeleid ten aanzien van energiezuinigheid van nieuwe gebouwen, aangeduid met BENG (Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwen). In een eerdere enquête heeft u al aangegeven dat dat ook voor u een belangrijk aspect van de nieuwe woning is. Wij gaan hier nu verder invulling aan geven.

Planning Deelplan 1
De woningen en appartementen zullen niet allemaal tegelijk gerealiseerd worden, maar in verschillende deelplannen. Het eerste deelplan bestaat uit circa 55 woningen in verschillende typen.

Planning eerste deelplan

2017 januari/februari preview woningen
2017 tweede kwartaal start verkoop eerste woningen/appartementen
2017 derde kwartaal start bouw
2017 vierde kwartaal start verkoop deelplan 2
2018 derde kwartaal oplevering eerste woningenEen belangrijke stap is gezet!
Het bestemmingsplan is door de raad in september vastgesteld. De 10 woningen aan de oostzijde van het plan worden hierin, als gevolg van de in de vorige nieuwsbrief al genoemde zienswijze, niet meegenomen. Dit betekent helaas dat de ontwikkeling van de Oostpunt pas later van start kan gaan.

De planning is nu dat het bestemmingsplan vanaf de tweede week van november ter visie wordt gelegd. Vanaf dat moment gaat de beroepstermijn van zes weken lopen, die eind december afloopt.

Boek Breda Spoort
Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe station van Breda maakte Walter van de Calseyde het boek Breda Spoort. Een rijk geïllustreerd hardcover boek van 264 pagina's. Het bevat veel interviews en achtergrondverhalen en ruim 500 bijzondere historische beelden, actuele foto's, luchtfoto's en artist impressies. Samen geven die een prachtig beeld van verleden, heden en toekomst van de Bredase spoorzone. Uiteraard is ook Drie Hoefijzers opgenomen in dit prachtige boek.

Onder de belangstellenden van Drie Hoefijzers verloten we twee boeken. Om kans te maken op dit boek, stuur je een mail naar Mireille.liskamp@driehoefijzers.nl met Breda Spoort en je adresgegevens. En wie weet, ontvang jij dit boek gratis thuis.

Boek Breda Spoort

Stationslaan
De gemeente Breda heeft als onderdeel van ViaBreda eerder al de naam Stationslaan doorgevoerd voor het gedeelte van de Belcrumweg tot aan de Liniestraat. Waar we het tot nu toe steeds over de Liniestraat of de verlengde Stationslaan hadden, gaat ook de Liniestraat in de toekomst Stationslaan heten.

Een grote groene kat
“Achter dit hek luiert de toekomst, als een grote, groene kat. Aai haar. Voer haar. Geef haar een naam: Geluk.”
Het korte gedicht op het spijlenhek heeft kunstenaar Tom l’Istelle geïnspireerd tot een grote groene kat. Nu nog als 3D-print maar in de komende tijd wordt de kat tot leven gewekt. Verscholen op het terrein, verborgen, maar zichtbaar vanuit de trein.

De Groene kat

Contact
Met nieuwsbrieven en via de website wordt je op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van fase 2. Mocht je tussendoor vragen hebben over het project Drie Hoefijzers dan kun je contact opnemen met Mireille Liskamp, verkoopmanager AM, via Mireille.liskamp@driehoefijzers.nl.

“Drie Hoefijzers, Leven met een lach”

Contactpersonen Drie Hoefijzers

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.
Makelaar

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.