Nieuwsbrief 5, juni 2016

Geplaatst op 24-06-2016

De komende jaren wordt het voormalige terrein van bierbrouwerij de Drie Hoefijzers getransformeerd tot een woonlocatie. Door middel van nieuwsbrieven houden we je hierover op de hoogte

De gevelontwerpen
Schetsidee, november 2015
Schetsidee, november 2015

Compilatie van ingediende ontwerpen, mei 2016
Compilatie van ingediende ontwerpen, mei 2016

De gemeente Breda en AM hebben samen een Beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin de ruimtelijke randvoorwaarden voor de gevels van de woningen in Drie Hoefijzers zijn vastgelegd. Om een idee te krijgen hoe het beeldkwaliteitsplan in werkelijkheid vorm zou kunnen krijgen, hebben we een aantal architectenbureaus gevraagd een eerste schetsontwerp te maken voor de woningen aan de Stationslaan. De schetsontwerpen hebben we samengebracht in de getoonde collage. Interessant hè? We horen graag via de woonwens-enquête wat je ervan vindt.

Daarnaast worden in de enquête een aantal woningplattegronden voorgesteld waaruit een selectie wordt gemaakt.

Wat zijn jouw woonwensen?

Wat zijn jouw woonwensen? Deel 2 De woningen
De vorige woonwens-enquête was vooral algemeen van aard met vragen over het gewenste woningtype, deelgebied en achtergrond. Als vervolgstap voor de woningen ontvang je binnenkort een enquête-link. Hierin kun je aangeven naar welke van de ingediende ontwerpen jouw voorkeur uitgaat. Daarnaast laten we verschillende voorbeelden van woningplattegronden zien waaruit je een keuze kan maken. Later zullen wij de plattegronden aanpassen aan de situatie voor de Drie Hoefijzers.

De uitkomsten van deze enquête zullen wij gebruiken om een mooie verdeling van de gevelontwerpen, de plattegronden en woninggroottes in het plan te maken. Aan de Stationslaan zal een diverse mix ontstaan van verschillende woningen. De hofjes en de zuidrand bij het spoor zullen een rustiger en eenduidiger uitstraling krijgen.

Stand van zaken en planning
Bestemmingsplanprocedure
Tot eind januari heeft het Ontwerpbestemmingsplan voor Drie Hoefijzers ter visie gelegen. Hierop zijn, zoals ook werd verwacht, een paar zienswijzen ingediend. De gemeente gaat uiteraard zeer zorgvuldig om met de beantwoording van deze zienswijzen.

Het (nieuwe) bestemmingsplan zal door de zienswijzeprocedure naar verwachting in de tweede helft van 2016 worden vastgesteld. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit geen grote invloed zal hebben op onze planning voor de ontwikkeling van de woningen.

Appartementen Westpunt
Westpunt, het appartementengebouw in de westelijke punt van Drie Hoefijzers, begint stapje voor stapje vorm te krijgen. Het is nog iets te vroeg om daarvan beelden te tonen. Wat wel duidelijk is, is dat een aanzienlijk deel van de maximaal 130 appartementen in de vrije sector huur zal worden aangeboden. Wij verwachten dat we in de laatste maanden van 2016 een ontwerp van het gebouw kunnen laten zien.

Overzicht Drie Hoefijzers

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Eén van de zienswijzen op het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van de Oostpunt nabij de Doornboslaan. In overleg met de gemeente wordt dat deel van het Ontwerpbestemmingsplan aangepast. Omdat nog niet geheel duidelijk is welke gevolgen dit voor de vorm van de Oostpunt heeft, heeft AM nog geen overeenkomst kunnen aangaan met de partij die het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zal begeleiden. We verwachten dat dat nog wel in 2016 zal plaatsvinden. Vanaf dat moment zullen we actief op zoek gaan naar geïnteresseerden voor dit bijzondere stukje van Drie Hoefijzers.

Kopen of huren
Onder andere door wijziging van het huurbeleid door de overheid is er een tekort aan grondgebonden huurwoningen in de vrije sector. Dat blijkt ook uit de reacties uit de eerdere enquête voor Drie Hoefijzers. Daarom onderzoeken we of het mogelijk is om een deel van de eengezinswoningen als (middel)dure huurwoningen aan te gaan bieden. Zodra we hierover meer weten laten we dat uiteraard weten.

De woningen zullen gefaseerd worden aangeboden; de eerste fase telt ongeveer 55 eengezinswoningen (koop en/of huur). Naar verwachting zal de verkoop van de eerste woningen in januari kunnen starten.

Electron: Urban Art Projects e.a.
Het braakliggend terrein van Drie Hoefijzers is het decor voor onverwachte kunstingrepen in de openbare ruimte. De expositie Urban Art Projects (in progress) in mei bij Electron bood een tussentijds overzicht van wat gerealiseerd is en wat er gaat komen. Onderstaand een impressie van enkele kunstwerken.

Tom l’Istelle
Tom l’Istelle

Martin & Inge Riebeek
Martin & Inge Riebeek

Teun Welten
Teun Welten

1m2 goud; Kunstenaar Teun Welten houdt zich in zijn sculpturen bezig met aspecten als waardebepaling en maatverhouding. Deze aspecten zijn ook van belang bij een woning; een eigen huis is naast de vierkante meters ook de waarde van het pand. Teun vertaalde dit in een kunstwerk van 1m² met bladgoud. Een bewoner kan deze m² later in de woning adopteren. Later dit jaar hierover meer.

Op drie zondagen in juni is Drie Hoefijzers ook opgenomen in een route van stichting kop. Voor meer informatie: http://stichtingkop.nl/projecten/under-construction/

Luchtfoto ViaBreda
Tijdens de bouw van het Station worden regelmatig mooie luchtfoto’s genomen. Onderstaand een overzicht van het nieuwe station met ook een goed zicht op het terrein van Drie Hoefijzers.

Luchtfoto ViaBreda
Fotografie: NINE Creative Concepts, The Netherlands voor ViaBreda

Financiering
hetkangewoon

Hoewel op dit moment in Drie Hoefijzers fase 2 nog geen woningen te koop zijn, kan het natuurlijk geen kwaad om in dit stadium al wel uit te zoeken wat je financiële mogelijkheden zijn. Via de website van hetkangewoon.nl kun je zelf de maandlasten of je maximale hypotheek berekenen met de online tool.(link). Sinds kort kun je, als het voor jou niet ingewikkeld is omdat je nu geen hypotheek hebt, bij hetkangewoon ook tegen een zeer voordelig tarief helemaal zelf je hypotheek regelen.

Contact
Met nieuwsbrieven en via de website wordt je op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van fase 2. Mocht je tussendoor vragen hebben over het project Drie Hoefijzers dan kun je contact opnemen met Mireille Liskamp, klantadviseur van AM, via Mireille.liskamp@driehoefijzers.nl.

“Drie Hoefijzers, Leven met een lach”

Contactpersonen Drie Hoefijzers

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.
Makelaar

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.