Planning en stand van zaken Drie Hoefijzers

Geplaatst op 07-03-2016
Terugkoppeling woonwens-enquête
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Modellen gezocht
Cultuurnacht 2016
Planning en stand van zaken
Drie Hoefijzers Zuid
Financiering
Contact


Terugkoppeling woonwens-enquête 
Promotiefilmpje
De woonwens-enquête is de afgelopen tijd door veel mensen ingevuld. Het geeft ons goed inzicht in de wens naar wonen op Drie Hoefijzers. Een paar uitkomsten:

Ruim driekwart van de respondenten zou binnen 1 tot 2 jaar willen verhuizen;
Er is een lichte voorkeur voor wonen aan de Stationslaan ten opzichte van wonen in een van de andere deelgebieden;
Bijna 90% spreekt bij Drie Hoefijzers vooral de locatie nabij het centrum aan, gevolgd door een voorkeur voor nieuwbouw en de nabijheid van het NS-station;
Naast het willen verhuizen naar een grotere woning is kopen in plaats van huren een veelvoorkomende reden om te gaan verhuizen;
Voor zowel de woningen als de appartementen is het beeld voor de prijsklasse zeer gevarieerd. Dat past ook bij de variëteit in woningtypes die in het gebied gerealiseerd kunnen worden.
Aan de Stationslaan is vanuit het stedenbouwkundig plan een wand met minimaal 3 woonlagen gewenst. Gezien het aantal woningen dat hier is voorzien onderzoeken we ook de mogelijkheid voor een aantal woningen als maisonnette met tuin of dakterras.
Naast keuzevrijheid in de indeling van de woning hebben respondenten voor een grondgebonden woning vooral een voorkeur voor een (grote) woonkeuken en een separaat 2e toilet. Extra hoge plafonds is vooral een wens bij de grotere woningen; aan de Stationslaan zal hierin standaard worden voorzien (zie afbeelding)
Ruim tweederde van de respondenten heeft belangstelling voor een energie neutrale woning en is bereid hiervoor in de vrij-op-naamprijs wat meer te betalen (de extra hypotheeklasten zijn met de huidige lage rentestand lager dan de variabele energielasten die dan weg vallen,)

De enquête was vooral gericht op voorkeuren voor woningtype, prijsklasse en deelgebied. Als vervolgstap zal nu bij de verschillende woningtypen en prijsklasse een keuze van plattegronden gemaakt gaan worden. Daarnaast zullen enkele architecten een wensbeeld maken voor de architectuur op basis waarvan dan een keuze gemaakt zal gaan worden. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Aan de oostkant van het plan is een locatie voor maximaal 10 woningen voor particulier opdrachtgeverschap voorzien. Momenteel zijn we in gesprek met een partij die de begeleiding op zich zal nemen voor het in eigen beheer realiseren van een woning in Drie Hoefijzers. Mensen die in de enquête hebben aangegeven ook hier belangstelling voor te hebben, zullen we hierover later meer informeren. 

Promotiefilmpje Drie Hoefijzers
Promotiefilmpje
Voor de tweede fase willen we een promotiefilmpje gaan maken. We zijn op zoek naar mensen die willen meewerken aan de opnames. Woon je al in de eerste fase en wil je vertellen hoe leuk dit is, of wil je in de toekomst graag naar de nieuwe wijk verhuizen, meld je dan aan! We zoeken gezinnen, koppels en singles van verschillende leeftijden. Opnamedata zijn in overleg. Voor aanmelding kun je een mail sturen naar mireille.liskamp@driehoefijzers.nl 

Cultuurnacht 2016
Cultuurnacht 2016
Tijdens Cultuurnacht was het nieuwe kunstwerk op Drie Hoefijzers speciaal uitgelicht Het werk ‘Moving Landscapes’ is van Vera Meulendijks. Het grafisch vervreemdend beeld is optimaal te zien vanuit een bewegende trein. 


Planning en stand van zaken
Tot eind januari heeft het bestemmingsplan voor Drie Hoefijzers ter visie gelegen. Hierop zijn verschillende zienswijzen ingediend. Met de gemeente wordt bekeken hoe met deze zienswijzen wordt omgegaan. Het (nieuwe) bestemmingsplan zou op zijn vroegst omstreeks mei 2016 worden vastgesteld, maar gezien de procedure zal dit naar verwachting wat meer tijd vergen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit geen grote invloed zal hebben op onze planning voor de ontwikkeling van de woningen. 

Drie Hoefijzers Zuid 
Drie Hoefijzers Zuid
Drie Hoefijzers Zuid nadert de voorlopige voltooiing. De laatste 8 woningen aan de Oranjesingel worden binnenkort opgeleverd. Voor deze woningen is destijds ook middels een enquête aan geïnteresseerden gevraagd naar de wensen. Zo is daar een mooie variëteit ontstaan, met woningen in grootte van 122 tot 192 m2 woonoppervlakte. 

Financiering 
Drie Hoefijzers Zuid 
In deze fase kunt u al wel uw financiële mogelijkheden nagaan. Bijvoorbeeld via hetkangewoon.nl. U kunt hier zelf uw maandlasten of uw maximale hypotheek berekenen met de online tool. www.hetkangewoon.nl/maximale-hypotheek-berekenen 

Contact
Met nieuwsbrieven en via de website wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van fase 2. Mocht u tussendoor vragen hebben over het project Drie Hoefijzers dan kunt u contact opnemen met klantadviseur Mireille Liskamp van AM, via Mireille.liskamp@driehoefijzers.nl.

“Drie Hoefijzers, Leven met een lach”

Contactpersonen Drie Hoefijzers

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.
Makelaar

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.