Overeenstemming met gemeente Breda; woonwens-enquête van start

Geplaatst op 10-12-2015
  • Ondertekening overeenkomst gemeente
  • Woonwens-enquête
  • Appartementengebouw Westpunt
  • Planning
  • Contact

Ondertekening overeenkomst gemeente Breda
Met de goedkeuring van de overeenkomst door het College van B & W is een belangrijke stap genomen in de ontwikkeling van de Drie Hoefijzers. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en risico’s van het gebied.

Wethouder Arbouw: “Met de ondertekening van de overeenkomst met AM zetten we een belangrijke stap in de gebiedsontwikkeling van Drie Hoefijzers fase 2. We kunnen nu verder met de bestemmingsplanprocedure. Het College is van mening dat er met het plan van AM een veelbelovende en kansrijke visie ligt voor de herontwikkeling van deze locatie, met een realistisch programma en met de nodige flexibiliteit om in te kunnen spelen op de markt met unieke kansen voor wonen en werken”

Vogelvlucht

Woonwens-enquête

De kaders voor de ontwikkeling zijn vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. In de vogelvlucht is zichtbaar waar appartementen en woningen tot maximaal welke hoogte zullen komen. Ook liggen straten en groenvoorzieningen vast. De woningen liggen nog niet vast. Daar willen we zoveel mogelijk rekening houden met uw woonwensen. Om daar inzicht in te krijgen, ontvangt u binnenkort een link naar een enquête. Wij zullen u o.a. vragen naar uw voorkeur ten aanzien van woningtype, grootte en prijsniveau. Met de uitkomsten van deze web enquête gaan we daarna met de architect(en) aan de slag. Tijdens de ontwikkeling komen we nog eens terug met ontwerpen of vragen over het door u gewenste woningtype en/of deelgebied.

Eerste ontwerp appartementen Westpunt

Rinus Roovers Architectuur uit Breda heeft de architectenselectie gewonnen voor het ontwerp van de Westpunt. Op dit markante punt van Stationslaan en Terheijdenstraat zal een aansprekend woongebouw gerealiseerd worden rondom een binnenhof. Een uitdagende opdracht om huur en koop, groot en klein, fijne buitenruimtes, parkeren en een plint commerciële voorzieningen optimaal te combineren. De eerste schetsen laten zien dat het kan.

Situatiekaart Westpunt Doorsnede Westpunt

Planning

De woonwens-enquête start nu in december 2015. Vervolgens hopen wij u in februari 2016 een terugkoppeling te geven van de resultaten. Daarna zullen we de woningen laten ontwerpen.

Niet alle woningen en appartementen komen tegelijkertijd in ontwikkeling. Het is de bedoeling te starten met de appartementen in de Westpunt en een eerste deel woningen grenzend aan de Vuchtstraat.

Naar verwachting zullen we dan zomer 2016 kunnen starten met de verkoop. Bouw zal dan begin 2017 kunnen starten.

Het (nieuwe) bestemmingsplan zal op zijn vroegst omstreeks mei 2016 worden vastgesteld.

“Drie Hoefijzers, Leven met een lach”

Contactpersonen Drie Hoefijzers

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.
Makelaar

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.