Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Drie Hoefijzers Noord, oostpunt en ontwerpbesluit hogere waarde

Geplaatst op 29-03-2021

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Drie Hoefijzers Noord, oostpunt (NL.IMRO.0758.BP2018207005-ON01) en het ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van 10 woningen op een perceel gelegen tussen de Vuchtstraat, Doornboslaan en Stationslaan te Breda.

Wet geluidhinder
De nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij de Doornboslaan, de Teteringsedijk, de busbaan langs de spoorlaan, de Terheijdenstraat, de Stationslaan en de spoorlijn Breda-Tilburg. Uit onderzoek is gebleken dat het geluid van deze wegen er voor zorgt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde op de gevels van de nieuwe woningen wordt overschreden. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere voorkeurswaarde aangevraagd.

M.e.r.-beoordelingsbesluit
Uit de vormvrije-m.e.r. beoordeling (aanmeldnotitie), die ten behoeve van het bestemmingsplan is uitgevoerd blijkt dat er door het plan geen negatieve milieugevolgen optreden. Burgemeester en wethouders van Breda hebben dan ook besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan. De aanmeldnotitie is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde kunt u vanaf 26 maart 2021 digitaal raadplegen via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen
Van 27 maart 2021 tot en met 7 mei 2021 kunt u met uw DigiD een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarde naar voren brengen. Bent u een bedrijf? Gebruik dan eHerkenning om uw zienswijze naar voren te brengen.
Schriftelijk een zienswijze indienen kan ook. De brief stuurt u naar de Gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Uw schriftelijke zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere waarde kunt u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl/contact.

Informatie
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, facebook Gemeente Breda of bel 14 076

  • Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Drie Hoefijzers Noord, oostpunt en ontwerpbesluit hogere waarde

“Drie Hoefijzers, Leven met een lach”

Contactpersonen Drie Hoefijzers

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.
Makelaar

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.