Herontwikkeling Drie Hoefijzers Noord, oostpunt

Geplaatst op 29-03-2021

Door AM is bij de gemeente Breda een verzoek ingediend voor de herontwikkeling van het gebied Drie Hoefijzers Noord, oostpunt gelegen tussen de Stationslaan, Vuchtstraat en Doornboslaan. Het plan voorziet in de bouw van 10 woningen. Om de realisatie van deze woningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld; het bestemmingsplan Drie Hoefijzers Noord, oostpunt. In dit bericht geven wij u informatie over dit bestemmingsplan.

Herontwikkeling
Op 29 mei 2004 werd de bierbrouwerij gelegen aan de Ceresstraat gesloten. Vervolgens zijn in 2005 de productiegebouwen gesloopt. In opdracht van projectontwikkelaar AM is hierna een herontwikkeling van dit terrein ter hand genomen. Ten einde deze herontwikkeling mogelijk te kunnen maken is op 29 september 2016 het bestemmingsplan ‘Drie Hoefijzers Noord’ door de raad vastgesteld.

Gedurende het planvormingsproces is na een zorgvuldige belangenafweging gekozen om het onderhavige gebied niet mee te nemen in dit bestemmingsplan maar hiervoor een apart bestemmingsplan in procedure te brengen. Inmiddels wil AM ook starten met de herontwikkeling van dit gebied.

De herontwikkeling voorziet in de bouw van 10 woningen. Voor het grootste deel zal deze bestaan uit twee bouwlagen. Voor deze bouwhoogte is gekozen om deze enigszins aan te laten sluiten op die van de woningen aan de Vuchtstraat gelegen ten westen van het plangebied. Een deel van het binnenterrein (tussen de nieuwe woningen en de bestaande woningrij aan de Vuchtstraat) wordt ingericht als parkeerterrein. Het plangebied zal voor verkeer worden ontsloten via de nieuw aan te leggen weg vanaf de Stationslaan langs het spoor. Een ontsluiting via de Vuchtstraat op de Stationslaan is niet wenselijk. Om dit te voorkomen zullen hier paaltjes worden aangebracht. Het verkeer kan hierdoor het plangebied alleen bereiken via de nieuwe ontsluiting. 

Informatie over het bestemmingsplan
Normaliter is het gebruikelijk om een inloopbijeenkomst te organiseren over het plan waarbij u de gelegenheid krijgt om het plan te bekijken en de mogelijkheid heeft om eventuele vragen te stellen. Helaas is dit vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk. Wij willen u als vanzelfsprekend wel graag in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van dit plan en vragen te stellen. Indien u graag meer informatie over het plan wil en impressies wilt bekijken dan kunt u deze inzien op deze website van initiatiefnemer: www.driehoefijzers.nl

Het ontwerpbestemmingsplan (IMRO-ID: NL.IMRO.0758.BP2018207005-ON01) is digitaal te raadplegen op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl > plannen zoeken > zoek op adres of eerder genoemd plannaam/nummer (IMRO-ID).
Als u vragen heeft over het ontwerpbestemmingsplan dan kunt u een bericht sturen naar het emailadres: omgevingsplan@breda.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord op uw vragen. Indien u graag een persoonlijk gesprek wenst over het plan dan kunt u op bovenstaand emailadres ook tevens een terugbelverzoek achterlaten. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Zienswijze
Wilt u officieel reageren op het ontwerpbestemmingsplan dan kunt u in de periode van 27 maart 2021 tot en met 7 mei 2021 schriftelijk of mondeling een reactie indienen. Dat heet een zienswijze. Deze kunt u als volgt indienen:
a. Digitaal: u kunt digitaal een webformulier invullen op de gemeentelijke website (www.breda.nl) via ‘bouwen, verbouwen en wonen’>'bestemmingsplan'>’bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen in procedure'. Let op dat u hierbij moet inloggen met uw Digid.
b. Schriftelijk: u kunt deze sturen naar de Gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.
c. Mondeling: om een afspraak te maken neemt contact op met de gemeente via www.breda.nl/contact (gebruik hiervoor het contactformulier).

Informatie
Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, twitter@breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u Breda Berichten en/of andere lokale informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app Over uw buurt downloaden. Ga naar www.overheid.nl (klik op “Berichten over uw buurt”).

  • Herontwikkeling Drie Hoefijzers Noord, oostpunt

“Drie Hoefijzers, Leven met een lach”

Contactpersonen Drie Hoefijzers

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.
Makelaar

Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.